Programoversigt

Vi tilbyder programmer til ethvert konstruktionsbehov

Statik

Dæk-Bjælker

Med Dæk-Bjælker kan I beregne og hoveddimensionere et system af simple dæk og bjælker. Dæk-Bjælker har integration til Skivemodel.

Skivemodel

Med Skivemodel kan I beregne lodret og vandret lastgang og dimensionere vægge, dækskiver og fundamenter i en samlet bygningsmodel.

PolyStringer

Med PolyStringer kan I beregne og dimensionere en stringermodel for fx en dækskive eller vægskive. PolyStringer har integration til Skivemodel.

Last

Vindlast

Med Vindlast kan I effektivt beregne vindlast på en bygning i henhold til DS/EN 1991.

RytmiskPersonlast

RytmiskPersonlast er en programserie, hvor I kan beregne rytmisk personlast for et dæk, en bjælke og alle øvrige konstruktioner i henhold til DS/EN 1991.

Beton

BetonVæg&SøjleRC

BetonVæg&SøjleRC er en programserie, hvor I kan dimensionere betonvægge med søjlevirkning samt rektangulære og cirkulære betonsøjler i henhold til DS/EN 1991.

Støbeskel

Med Støbeskel kan I dimensionere Støbeskel i henhold til DS/EN 1992.

PlanSpændingstilstand

Med PlanSpændingstilstand kan I beregne plan spændingstilstand i henhold til DS/EN 1992.

Betontværsnit-SLS

Med betontværsnit-SLS kan I beregne rektangulært betontværsnit i anvendelsesgrænsetilstanden.

Armering

Armering indeholder tabeller med armeringsarealer og trækstyrker og giver jer mulighed for at beregne krav til minimumsarmering i bjælker.

Søjlelængder

Med Søjlelængder kan I bestemme søjlelængder i henhold til DS/EN 1992 punkt 12.6.5.1.

Fundering

DirekteFundering

Med DirekteFundering kan I beregne bæreevne af stribe og punktfundamenter i henhold til DS/EN 1997.

Pælebæreevne

Med Pælebæreevne kan I beregne pælebæreevne i henhold til DS/EN 1997.

Ballasttal

Med Ballasttal kan I beregne sætning i jord og ballasttal.

Kunder

Cowi Logo
AFRY Logo
Niras Logo
Rambøll Logo
Ambercon Logo
Brix&Kamp Logo
CRH Logo