Dæk-Bjælker

Programbeskrivelse

Med programmet Dæk-Bjælker kan I udføre al lastberegning og bestemmelse af hoveddimensioner for dæk og bjælker for et helt projekt i ét dokument.

Alle lastparametre videreføres automatisk fra eksempelvis dæk til understøttende bjælker. En direkte overførsel af lastdata til Skivemodel, gør det nemt for jer at foretage beregninger af søjler og vægge.

I forbindelse med lastberegningen har I mulighed for at bestemme hoveddimensioner baseret på bæreevner og tværsnitskonstanter ud fra kendte typer af dækelementer, bjælkelementer, stålprofiler og kompositbjælker.

Ved hoveddimensioneringen kontrolleres bæreevnen for brud, brand, revnelast, balancelast og der beregnes egenfrekvens og udbøjning som grundlag for videre vurdering af svingninger/stivhed.