Skivemodel

Programbeskrivelse

Med Skivemodel kan I skabe et komplet overblik over stabilitetsberegningerne i et komplekst byggeri i flere etager.

I kan nemt få overført geometri og lastdata for samtlige lastkombinationer fra Skivemodel til PolyStringer og lave dækskiveberegninger. Der er nemlig fuld integration mellem programmerne.

I får mulighed for både at beregne enkelte lastkombinationer og min/max påvirkninger (envelopes) ud fra valgte lastkombinationer.

For at sikre stabiliteten i konstruktionen finder programmet en optimal plastisk løsning for armeringsbehovet i de stabiliserende vægge i overensstemmelse med gældende eurocodes.

En beregningsproces som tager sigte mod en løsning hvor behovet for armering generelt minimeres og nødvendige fundamentsdimensioner og evt. pælefundering optimeres.

Skivemodel bestemmer lodrette forankringer, kontrollere overholdelse af kritisk tryk, lave glidningsundersøgelse og bestemme fundamentsdimensioner.

For at skabe visuelt overblik over stabiliteten i byggeriet har vi sørget for at er der fuld grafisk kontrol på geometri- og lastdata.

Skivemodel har interface for grafisk modellering i AutoCAD med f.eks. arkitektplaner som X-ref underlag.

Skivemodel fås både i en dansk- og engelsksproget udgave, og en udgave, hvor man kan skifte sprog mellem dansk og engelsk.