Om os

NemStatik

Program oversigt header

Hvad vi laver

NemStatik rådgiver og udvikler programmer til beregninger af bærende konstruktioner. Vores speciale er beregning af komplekse skivebygninger, hvor vi med NemStatik programmerne hurtigt kan beregne og vurdere de mest optimale løsningsmuligheder for de bærende og stabiliserende konstruktioner. Vi gør det komplekse simpelt – fra last og stabilitetsberegning til detaileftervisning af skiver, vægge, søjler, fundamenter og pæle.

Hvad NemStatik er formet af

NemStatiks stifter Kaj Jensen havde i løbet af sit virke som fagspecialist i flere store danske virksomheder et behov for at optimere udregninger af statikken i byggeprojekter. Det hele startede hjemme i privaten efter arbejdstid, hvor Kaj lavede VBA rutiner i excel, der gjorde det lettere at spare tid på beregninger der kunne tage ugevis at udføre manuelt. Programmerne, som indgår i NemStatiks programpakke, udkom i første version i 2005 og hed i folkemunde “Kajs regneark”. NemStatik blev oprettet som enkeltmandsvirksomhed i 2013 med det formål at videreudvikle og forhandle licenser til NemStatik-programmerne. I 2016 blev NemStatik et anpartsselskab.

Hvem vi er

I dag er NemStatik et anpartsselskab med foruden Kaj i spidsen en fastansat konstruktionsingeniør og et team af medarbejdere med ansvar for IT udvikling, økonomi og administration. Ca. hvert halve år tager NemStatik imod en ny ingeniørpraktikant fra en af landets bygningstekniske-uddannelser.

Derudover samarbejder NemStatik med erfarne konsulenter fra ingeniørbranchen om projektoptimering samt udvikling af funktionalitet og integrationer mellem NemStatiks programmer og internationalt kendte programmer, som Robot Structural Analysis Professional og AutoCAD.