Engelsk udgave af programmet Skivemodel – ShearWalls

Programmet Skivemodel fås nu i 3 sprog-udgaver:
1. Skivemodel – dansk udgave
2. ShearWalls – engelsk udgave
3. Skivemodel-da/en – udgave med mulighed for at skifte sprog mellem dansk og engelsk

Udgaven Skivemodel-da/en er særlig egnet til brug i virksomheder med engelsktalende medarbejdere, som deltager i modelleringsarbejdet; men hvor den endelige statiske dokumentation skal afleveres i en dansk udgave – eller omvendt.

English edition of the program Skivemodel – ShearWalls

The program Skivemodel is now available in 3 language editions:
1. Skivemodel – Danish edition
2. ShearWalls – English edition
3. Skivemodel-da/en – edition with the possibility to switch the language between Danish and English

The edition Skivemodel-da/en is especially suitable for companies with English speaking staff participating in the modelling work; but where the final static documentation shall be delivered in a Danish edition – or the opposite.

Version 2017-01 af programmet Skivemodel

Ny version 2017-01 af programmet Skivemodel er udkommet.

Den nye version af programmet fås i 3 sprog-udgaver:
1. Skivemodel – dansk udgave
2. ShearWalls – engelsk udgave
3. Skivemodel-da/en – udgave med mulighed for at skifte sprog mellem dansk og engelsk

Den nye version af programmet indeholder en række nye rutiner til f.eks.:
- hentning og installering af program-opdateringer
- skift af sprog (i udgaven Skivemodel-da/en)
- reset/opdatering af knapper (som tidligere havde det med af forsvinde),
- reset/opdatering af betinget formattering
- ændring af baggrundsfarver i skemahoveder
- opsætning af sidehoved til udskrift.

Med de nye rutiner til hentning og installering af program-opdateringer kan brugeren selv direkte fra programmet hente og installere opdateringer til en igangværende modelberegning. Programmet kan endog sættes op til automatisk at søge efter og foretage installering af opdateringer.

Brugere som tilmelder sig “NemStatik Programservice på Dropbox”, som nærmere beskrevet i særskilt artikel, kan sætte programmet op til at hente program-opdateringer direkte i deres egen Dropbox-mappe, som altid vil være opdateret med de seneste program-opdateringer.

Som led i etableringen af de nye rutiner til hentning og installering af program-opdateringer, er der fortaget en gennemgribende omstrukturing af programmet, således at det nu er modulopdelt med særskilte model- og programfiler, og i udgaven Skivemodel-da/en endvidere med et særskilt sprogmodul.
Modulopdelingen af programmet sikrer en lettere vedligeholdelse og mulighed for udbygning med nye programmoduler, som måtte blive udviklet.