Ny version 23.02 af programpakken NemStatik PRO er nu på “gaden”

Ny bruger? – Download og installér programpakken direkte fra www.nemstatik.dk og du er straks klar til at anvende programmerne i en fuld prøve- eller studieversion.

Eksisterende bruger? – Du får automatisk besked om den nye programpakke og skal blot acceptere installeringen af denne i forbindelse med opstart af NemStatik-programmenuen eller et af programmerne.

Den nye programpakke indeholder en række nyheder:

Sprog – generelt

Mulighed for at skifte mellem dansk hhv. engelsk sprog i de fleste af programmerne.
Denne mulighed er i Skivemodel dog indtil videre tilkøb.

Skivemodel – Konstruktionsafsnit

Mulighed for opdeling af model i flere konstruktionsafsnit.
Dette er en funktion, som især er nyttig i større projekter f.eks. karrébebyggelser, hvor hver ”længe” kan defineres som ét konstruktionsafsnit og regnes i en særskilt model, hvori der indgår indregning af sammenvirkning med tilstødende konstruktionsafsnit.
Herved kan beregningstiden reduceres meget betydeligt, samtidig med at der opnås en mere optimal fordeling af de vandrette kræfter i forhold til kapaciteten af dækskiverne.

Skivemodel – In-situ støbte vægge

Funktion til valg af armeringsprincip for lodrette forankringer, så der f.eks. kan regnes med fordelt armering i forbindelse med in-situ støbte vægge.
Samtidig er der indført mulighed for individuelt valg af dimension for den enkelte forankring.

Skivemodel – Egenfrekvensanalyse

Funktion til egenfrekvensanalyse ved eksport af model og masselast til Robot.
Dette er en funktion, som især er nyttig i forbindelse med beregning af højhuse, hvor der er behov for vurdering af egenfrekvensen som grundlag for bestemmelsen af den dynamiske vindlast samt svingningskomfortanalyser i f.eks. programmet Vindlast, som indgår i ”Programpuljen”.