Ny version 2018-01 af programmet Skivemodel

Ny version 2018-01 af programmet Skivemodel er nu udgivet.

Den nye version indeholder en række nye funktioner og forbedringer, bl.a.:

 1. Funktion til oprettelse af Resultatark med hovedstatik-resultater (kræfter i vægforbindelse, lodrette forankringer, tryk i vandrette snit mv.) for alle lastkombinationer pr. væg-/etagenr., hvor man får et samlet overblik over påvirkningerne i alle lastkombinationer pr. væg/element – en funktion til videreformidling af resultater til elementleverandør eller anden ekstern aktør, som skal detailprojektere elementerne.
 2. Funktion til oprettelse af Viewer-kopi – en funktion til digital videreformidling af resultater til elementleverandør eller anden eksterne aktør, som skal detailprojektere elementerne.
  Viewer-kopien indeholder den samme funktionalitet som den originale Skivemodel med mulighed for at ”bladre i modeldata”, se plangeometri, vægopstalter, lastfigurer, hovedstatikresultater mv. Alle data er låste og kan ikke redigeres. Dataene, som kan ses i denne version af Viewer-kopien svarer til 3L/4L i henhold til bips A113, dvs. det er ikke muligt at se detailstatik-resultater (skivekræfter og -armering).
  Viewer-kopien kan frit videredistribueres til elementleverandøren eller anden ekstern aktør, som skal detailprojektere elementerne.
  Brug af Viewer-kopien kræver installering af en gratis viewer-licens, som kan fås ved henvendelse til NemStatik.
 3. Detailberegning af Vægskive med rammevirkning – momentstiv forbindelse til bjælke.
  Se særskilt programdokumentation vedr. beregningsmodellen herfor ”Vægskive med rammevirkning – momentstiv forbindelse til bjælke” i Dropbox-mappen ..\NemStatik_Firma\Programdokumentation.
 4. Nyt armeringsmodul til beregning af skivearmering i vægge samt armering i bjælker og fundamentsbjælker med automatisk optimering af armeringen i forhold til kravene til minimumsarmering i DS/EN 1992 samt statiske krav.
  Automatisk beregning af optimal cot(q) i vægge i forhold til den bestemte/valgte forskydningarmering.
  Mulighed for valg af cot(q) i bjælker og fundamentsbjælker.
  Se særskilt brugervejledning vedr. det nye armeringsmodul ”Skivemodel – Skivearmering” i Dropboxmappen ..\NemStatik_Firma\Brugervejledninger.
  Vedr. armering af vægskiver se også brugervejledningen ”Skivemodel – Eksempel på beregning af armering i vægskive”, som du finder i samme mappe.
 5. Eksport af data til beregning af pladefundament i Robot – en funktion til hurtig og direkte digital dataoverførsel, så man helt slipper for manuel inddatering og deraf følgende risiko for fejl.
  Dataoverførslen omfatter pladegeometri, påvirkninger (tryk- og trækforankringskræfter samt evt. spændkræfter) fra væggene i alle lastkombinationer samt evt. pæle, som er angivet i Skivemodellen.
  Pæledata som overføres omfatter foruden dimension og placering også pælebæreevner og opsætning af modellen i Robot til at regne pæleunderstøtningerne som plastiske understøtninger med maks. pælekraft svarende til den angivne bæreevne.
 6. Mulighed for beregning af bygninger med op til 50 etager.
 7. Forbedrede grafikrutiner med væsentlig hurtigere responstid.