NemStatik kurser

NemStatik tilbyder lige nu et introkursus og et videregående kursus i brugen af NemStatik-programmer til beregning af bærende konstruktioner.

Kurserne er gratis og åbne for alle.

Introkurset afholdes:
onsdag den 09. oktober 2019
kl. 15:00 – 18:00

Det videregående kursus afholdes:
onsdag den 30. oktober 2019
kl. 15:00 – 18:00
Fuldtegnet

Ekstra videregående kursus afholdes:
onsdag den 06. november 2019
kl. 15:00 – 18:00

… i vores mødelokale på:
Søren Frichs Vej 38K, 1. sal
8230 Åbyhøj.

Læs mere under NemStatik introkursus hhv. NemStatik videregående kursus

Forhåndstilmelding ved mail til nemstatik@nemstatik.dk med oplysning om navn, firma og kursusbetegnelse ’Introkursus’ hhv. ‘Videregående kursus’.

PolyStringer

 • PolyStringer er et helt nyt stringerprogram, som er udviklet i et samarbejde mellem NemStatik ApS og PolyStruc IVS.
 • PolyStringer bygger på principperne for en optimal plastisk løsning, som også kendes fra NemStatik-programmet Stringermodel.
 • PolyStringer er en videreudvikling af ideerne bag programmet Stringermodel.
 • PolyStringer har en fuld grafisk brugerflade til hurtig generering og redigering af en stringermodel.
 • I PolyStringer kan felter frit slås sammen / stringere afkortes.
 • I PolyStringer udføres beregningen af selv de mest komplekse stringermodeller hurtigt og effektivt vha. en ny matematisk løsningsmodel.

Læs nærmere om programmet på www.polystringer.com.
Her kan også hentes en gratis prøveversion af programmet.

Ny version 2018-01 af programmet Skivemodel

Ny version 2018-01 af programmet Skivemodel er nu udgivet.

Den nye version indeholder en række nye funktioner og forbedringer, bl.a.:

 1. Funktion til oprettelse af Resultatark med hovedstatik-resultater (kræfter i vægforbindelse, lodrette forankringer, tryk i vandrette snit mv.) for alle lastkombinationer pr. væg-/etagenr., hvor man får et samlet overblik over påvirkningerne i alle lastkombinationer pr. væg/element – en funktion til videreformidling af resultater til elementleverandør eller anden ekstern aktør, som skal detailprojektere elementerne.
 2. Funktion til oprettelse af Viewer-kopi – en funktion til digital videreformidling af resultater til elementleverandør eller anden eksterne aktør, som skal detailprojektere elementerne.
  Viewer-kopien indeholder den samme funktionalitet som den originale Skivemodel med mulighed for at ”bladre i modeldata”, se plangeometri, vægopstalter, lastfigurer, hovedstatikresultater mv. Alle data er låste og kan ikke redigeres. Dataene, som kan ses i denne version af Viewer-kopien svarer til 3L/4L i henhold til bips A113, dvs. det er ikke muligt at se detailstatik-resultater (skivekræfter og -armering).
  Viewer-kopien kan frit videredistribueres til elementleverandøren eller anden ekstern aktør, som skal detailprojektere elementerne.
  Brug af Viewer-kopien kræver installering af en gratis viewer-licens, som kan fås ved henvendelse til NemStatik.
 3. Detailberegning af Vægskive med rammevirkning – momentstiv forbindelse til bjælke.
  Se særskilt programdokumentation vedr. beregningsmodellen herfor ”Vægskive med rammevirkning – momentstiv forbindelse til bjælke” i Dropbox-mappen ..\NemStatik_Firma\Programdokumentation.
 4. Nyt armeringsmodul til beregning af skivearmering i vægge samt armering i bjælker og fundamentsbjælker med automatisk optimering af armeringen i forhold til kravene til minimumsarmering i DS/EN 1992 samt statiske krav.
  Automatisk beregning af optimal cot(q) i vægge i forhold til den bestemte/valgte forskydningarmering.
  Mulighed for valg af cot(q) i bjælker og fundamentsbjælker.
  Se særskilt brugervejledning vedr. det nye armeringsmodul ”Skivemodel – Skivearmering” i Dropboxmappen ..\NemStatik_Firma\Brugervejledninger.
  Vedr. armering af vægskiver se også brugervejledningen ”Skivemodel – Eksempel på beregning af armering i vægskive”, som du finder i samme mappe.
 5. Eksport af data til beregning af pladefundament i Robot – en funktion til hurtig og direkte digital dataoverførsel, så man helt slipper for manuel inddatering og deraf følgende risiko for fejl.
  Dataoverførslen omfatter pladegeometri, påvirkninger (tryk- og trækforankringskræfter samt evt. spændkræfter) fra væggene i alle lastkombinationer samt evt. pæle, som er angivet i Skivemodellen.
  Pæledata som overføres omfatter foruden dimension og placering også pælebæreevner og opsætning af modellen i Robot til at regne pæleunderstøtningerne som plastiske understøtninger med maks. pælekraft svarende til den angivne bæreevne.
 6. Mulighed for beregning af bygninger med op til 50 etager.
 7. Forbedrede grafikrutiner med væsentlig hurtigere responstid.

NemStatik-programmer som fler-/enkeltbrugerlicens

NemStatik-programmerne fås nu såvel som flerbrugerlicens samt som enkeltbrugerlicens. Flerbrugerlicenser kan anvendes af alle inden for Logondomænet, som licensen er knyttet til. Enkeltbrugerlicenser er knyttet til en enkelt bruger.

På enkeltbrugerlicenser ydes en rabat på 25 % i forhold til prisen for flerbrugerlicenser. Kontakt NemStatik for rekvirering af gældende prisliste.

Engelsk udgave af programmet Skivemodel – ShearWalls

Programmet Skivemodel fås nu i 3 sprog-udgaver:
1. Skivemodel – dansk udgave
2. ShearWalls – engelsk udgave
3. Skivemodel-da/en – udgave med mulighed for at skifte sprog mellem dansk og engelsk

Udgaven Skivemodel-da/en er særlig egnet til brug i virksomheder med engelsktalende medarbejdere, som deltager i modelleringsarbejdet; men hvor den endelige statiske dokumentation skal afleveres i en dansk udgave – eller omvendt.

English edition of the program Skivemodel – ShearWalls

The program Skivemodel is now available in 3 language editions:
1. Skivemodel – Danish edition
2. ShearWalls – English edition
3. Skivemodel-da/en – edition with the possibility to switch the language between Danish and English

The edition Skivemodel-da/en is especially suitable for companies with English speaking staff participating in the modelling work; but where the final static documentation shall be delivered in a Danish edition – or the opposite.