NemStatik-programmer som fler-/enkeltbrugerlicens

NemStatik-programmerne fås nu såvel som flerbrugerlicens samt som enkeltbrugerlicens. Flerbrugerlicenser kan anvendes af alle inden for Logondomænet, som licensen er knyttet til. Enkeltbrugerlicenser er knyttet til en enkelt bruger.

På enkeltbrugerlicenser ydes en rabat på 25 % i forhold til prisen for flerbrugerlicenser. Kontakt NemStatik for rekvirering af gældende prisliste.

NemStatik og Excel 2010

Vi har på det seneste oplevet kunder, som har problemer med at køre NemStatik-programmet Skivemodel i Excel 2010.

Det er tilsyneladende en sikkerhedsopdatering til Excel (Security Update for Microsoft Excel 2010 (KB3178690)), som i visse tilfælde har givet problemer med indsættelse af etager i programmet Skivemodel.
Efter afinstallering af sikkerhedsopdateringen har den nævnte programfunktion fungeret uden problemer.

Har du problemer med optagede/”låste” licenser?

Hvis et NemStatik-program ikke bliver afsluttet på normal vis, f.eks. ved brug af tastekombinationen Alt+Ctrl+Delete, bliver brugerlicensen ikke frigivet og vil være “låst” – også for andre brugere.
Åbn det pågældende NemStatikprogram i Excel igen og afslut (evt. uden at gemme). Så skulle den “låste” licens blive frigivet igen.
Husk at gøre dette, hvis NemStatik-programmet ikke er blevet afsluttet på normal vis – også selv om du ikke skal bruge programmet her og nu, så du ikke optager licenser for andre brugere.

NemStatik og Skabelondesign

Det har vist sig at NemStatik-programmer kører mindre stabilt på computere med programmet Skabelondesign installeret.

Det er især under beregning af “Min/max snitkræfter”, som kræver en del computerkraft, at der er konstateret problemer med Excel går ned midt i beregningsprocessen på computere med Skabelondesign installeret. Samme problem opstår ikke på computere, hvor Skabelondesign ikke er installeret.

Vi har ikke haft mulighed for at undersøge, hvad dette problem skyldes; men vil opfordre vore kunder, som anvender Skabelondesign, til at henvende sig til deres Skabelondesign-leverandør for at få afklaring på, hvorledes Skabelondesign indvirker på Excel og derigennem om muligt få problemet løst.

NemStatik og ProjectWise

Det har vist sig at NemStatik-programmer ikke kan køre på computere med projektstyringsprogrammet ProjectWise installeret, idet ProjectWise under opstarten af en Excel-fil ændrer i indholdet i enkelte celler i regnearket, hvorved Excel opfatter regnearket til ikke at være opdateret. Det vil under opstarten af en NemStatik modelfil fejlagtigt starte en NemStatik-makro, som ikke skal aktiveres på dette tidspunkt, hvilket får programmet til at gå ned.

Det er desværre ikke et problem, som NemStatik kan løse. Problemet skal løse i ProjectWise, som på uautoriseret vis ændrer i indholdet i NemStatiks modelfiler.
Vi kan derfor kun opfordre vore kunder, som også anvender ProjectWise, til at henvende sig til deres ProjectWise-leverandør for at få dette problem løst.

Engelsk udgave af programmet Skivemodel – ShearWalls

Programmet Skivemodel fås nu i 3 sprog-udgaver:
1. Skivemodel – dansk udgave
2. ShearWalls – engelsk udgave
3. Skivemodel-da/en – udgave med mulighed for at skifte sprog mellem dansk og engelsk

Udgaven Skivemodel-da/en er særlig egnet til brug i virksomheder med engelsktalende medarbejdere, som deltager i modelleringsarbejdet; men hvor den endelige statiske dokumentation skal afleveres i en dansk udgave – eller omvendt.