Ny version 2018-01 af programmet Skivemodel

Ny version 2018-01 af programmet Skivemodel er nu udgivet.

Den nye version indeholder en række nye funktioner og forbedringer, bl.a.:

 1. Funktion til oprettelse af Resultatark med hovedstatik-resultater (kræfter i vægforbindelse, lodrette forankringer, tryk i vandrette snit mv.) for alle lastkombinationer pr. væg-/etagenr., hvor man får et samlet overblik over påvirkningerne i alle lastkombinationer pr. væg/element – en funktion til videreformidling af resultater til elementleverandør eller anden ekstern aktør, som skal detailprojektere elementerne.
 2. Funktion til oprettelse af Viewer-kopi – en funktion til digital videreformidling af resultater til elementleverandør eller anden eksterne aktør, som skal detailprojektere elementerne.
  Viewer-kopien indeholder den samme funktionalitet som den originale Skivemodel med mulighed for at ”bladre i modeldata”, se plangeometri, vægopstalter, lastfigurer, hovedstatikresultater mv. Alle data er låste og kan ikke redigeres. Dataene, som kan ses i denne version af Viewer-kopien svarer til 3L/4L i henhold til bips A113, dvs. det er ikke muligt at se detailstatik-resultater (skivekræfter og -armering).
  Viewer-kopien kan frit videredistribueres til elementleverandøren eller anden ekstern aktør, som skal detailprojektere elementerne.
  Brug af Viewer-kopien kræver installering af en gratis viewer-licens, som kan fås ved henvendelse til NemStatik.
 3. Detailberegning af Vægskive med rammevirkning – momentstiv forbindelse til bjælke.
  Se særskilt programdokumentation vedr. beregningsmodellen herfor ”Vægskive med rammevirkning – momentstiv forbindelse til bjælke” i Dropbox-mappen ..\NemStatik_Firma\Programdokumentation.
 4. Nyt armeringsmodul til beregning af skivearmering i vægge samt armering i bjælker og fundamentsbjælker med automatisk optimering af armeringen i forhold til kravene til minimumsarmering i DS/EN 1992 samt statiske krav.
  Automatisk beregning af optimal cot(q) i vægge i forhold til den bestemte/valgte forskydningarmering.
  Mulighed for valg af cot(q) i bjælker og fundamentsbjælker.
  Se særskilt brugervejledning vedr. det nye armeringsmodul ”Skivemodel – Skivearmering” i Dropboxmappen ..\NemStatik_Firma\Brugervejledninger.
  Vedr. armering af vægskiver se også brugervejledningen ”Skivemodel – Eksempel på beregning af armering i vægskive”, som du finder i samme mappe.
 5. Eksport af data til beregning af pladefundament i Robot – en funktion til hurtig og direkte digital dataoverførsel, så man helt slipper for manuel inddatering og deraf følgende risiko for fejl.
  Dataoverførslen omfatter pladegeometri, påvirkninger (tryk- og trækforankringskræfter samt evt. spændkræfter) fra væggene i alle lastkombinationer samt evt. pæle, som er angivet i Skivemodellen.
  Pæledata som overføres omfatter foruden dimension og placering også pælebæreevner og opsætning af modellen i Robot til at regne pæleunderstøtningerne som plastiske understøtninger med maks. pælekraft svarende til den angivne bæreevne.
 6. Mulighed for beregning af bygninger med op til 50 etager.
 7. Forbedrede grafikrutiner med væsentlig hurtigere responstid.

NemStatik-programmer som fler-/enkeltbrugerlicens

NemStatik-programmerne fås nu såvel som flerbrugerlicens samt som enkeltbrugerlicens. Flerbrugerlicenser kan anvendes af alle inden for Logondomænet, som licensen er knyttet til. Enkeltbrugerlicenser er knyttet til en enkelt bruger.

På enkeltbrugerlicenser ydes en rabat på 25 % i forhold til prisen for flerbrugerlicenser. Kontakt NemStatik for rekvirering af gældende prisliste.

NemStatik og Excel 2010

Vi har på det seneste oplevet kunder, som har problemer med at køre NemStatik-programmet Skivemodel i Excel 2010.

Det er tilsyneladende en sikkerhedsopdatering til Excel (Security Update for Microsoft Excel 2010 (KB3178690)), som i visse tilfælde har givet problemer med indsættelse af etager i programmet Skivemodel.
Efter afinstallering af sikkerhedsopdateringen har den nævnte programfunktion fungeret uden problemer.

Har du problemer med optagede/”låste” licenser?

Hvis et NemStatik-program ikke bliver afsluttet på normal vis, f.eks. ved brug af tastekombinationen Alt+Ctrl+Delete, bliver brugerlicensen ikke frigivet og vil være “låst” – også for andre brugere.
Åbn det pågældende NemStatikprogram i Excel igen og afslut (evt. uden at gemme). Så skulle den “låste” licens blive frigivet igen.
Husk at gøre dette, hvis NemStatik-programmet ikke er blevet afsluttet på normal vis – også selv om du ikke skal bruge programmet her og nu, så du ikke optager licenser for andre brugere.

NemStatik og Skabelondesign

Det har vist sig at NemStatik-programmer kører mindre stabilt på computere med programmet Skabelondesign installeret.

Det er især under beregning af “Min/max snitkræfter”, som kræver en del computerkraft, at der er konstateret problemer med Excel går ned midt i beregningsprocessen på computere med Skabelondesign installeret. Samme problem opstår ikke på computere, hvor Skabelondesign ikke er installeret.

Vi har ikke haft mulighed for at undersøge, hvad dette problem skyldes; men vil opfordre vore kunder, som anvender Skabelondesign, til at henvende sig til deres Skabelondesign-leverandør for at få afklaring på, hvorledes Skabelondesign indvirker på Excel og derigennem om muligt få problemet løst.

NemStatik og ProjectWise

Det har vist sig at NemStatik-programmer ikke kan køre på computere med projektstyringsprogrammet ProjectWise installeret, idet ProjectWise under opstarten af en Excel-fil ændrer i indholdet i enkelte celler i regnearket, hvorved Excel opfatter regnearket til ikke at være opdateret. Det vil under opstarten af en NemStatik modelfil fejlagtigt starte en NemStatik-makro, som ikke skal aktiveres på dette tidspunkt, hvilket får programmet til at gå ned.

Det er desværre ikke et problem, som NemStatik kan løse. Problemet skal løse i ProjectWise, som på uautoriseret vis ændrer i indholdet i NemStatiks modelfiler.
Vi kan derfor kun opfordre vore kunder, som også anvender ProjectWise, til at henvende sig til deres ProjectWise-leverandør for at få dette problem løst.