NemStatik og Excel 2010

Vi har på det seneste oplevet kunder, som har problemer med at køre NemStatik-programmet Skivemodel i Excel 2010.

Det er tilsyneladende en sikkerhedsopdatering til Excel (Security Update for Microsoft Excel 2010 (KB3178690)), som i visse tilfælde har givet problemer med indsættelse af etager i programmet Skivemodel.
Efter afinstallering af sikkerhedsopdateringen har den nævnte programfunktion fungeret uden problemer.

Engelsk udgave af programmet Skivemodel – ShearWalls

Programmet Skivemodel fås nu i 3 sprog-udgaver:
1. Skivemodel – dansk udgave
2. ShearWalls – engelsk udgave
3. Skivemodel-da/en – udgave med mulighed for at skifte sprog mellem dansk og engelsk

Udgaven Skivemodel-da/en er særlig egnet til brug i virksomheder med engelsktalende medarbejdere, som deltager i modelleringsarbejdet; men hvor den endelige statiske dokumentation skal afleveres i en dansk udgave – eller omvendt.

English edition of the program Skivemodel – ShearWalls

The program Skivemodel is now available in 3 language editions:
1. Skivemodel – Danish edition
2. ShearWalls – English edition
3. Skivemodel-da/en – edition with the possibility to switch the language between Danish and English

The edition Skivemodel-da/en is especially suitable for companies with English speaking staff participating in the modelling work; but where the final static documentation shall be delivered in a Danish edition – or the opposite.

NemStatik Programservice på Dropbox

Hold dig opdateret med de seneste nye programversioner og -opdateringer ved at tilmelde dig “NemStatik Programservice på Dropbox”.

Du skal blot sende en mail med teksten: “Tilmeld mig til NemStatik Programservice på Dropbox” i emnefeltet til nemstatik@nemstatik.dk.
Så sender vi dig en returmail med invitation til Dropbox, hvor de seneste nye programversioner og -opdateringer kan hentes.

Ved tilmelding til “NemStatik Programservice på Dropbox” accepterer du samtidig, at vi må sende info om nye programversioner og -opdateringer samt anden relevant info vedrørende NemStatik-programmer direkte via mail.

Version 2017-01 af programmet Skivemodel

Ny version 2017-01 af programmet Skivemodel er udkommet.

Den nye version af programmet fås i 3 sprog-udgaver:
1. Skivemodel – dansk udgave
2. ShearWalls – engelsk udgave
3. Skivemodel-da/en – udgave med mulighed for at skifte sprog mellem dansk og engelsk

Den nye version af programmet indeholder en række nye rutiner til f.eks.:
- hentning og installering af program-opdateringer
- skift af sprog (i udgaven Skivemodel-da/en)
- reset/opdatering af knapper (som tidligere havde det med af forsvinde),
- reset/opdatering af betinget formattering
- ændring af baggrundsfarver i skemahoveder
- opsætning af sidehoved til udskrift.

Med de nye rutiner til hentning og installering af program-opdateringer kan brugeren selv direkte fra programmet hente og installere opdateringer til en igangværende modelberegning. Programmet kan endog sættes op til automatisk at søge efter og foretage installering af opdateringer.

Brugere som tilmelder sig “NemStatik Programservice på Dropbox”, som nærmere beskrevet i særskilt artikel, kan sætte programmet op til at hente program-opdateringer direkte i deres egen Dropbox-mappe, som altid vil være opdateret med de seneste program-opdateringer.

Som led i etableringen af de nye rutiner til hentning og installering af program-opdateringer, er der fortaget en gennemgribende omstrukturing af programmet, således at det nu er modulopdelt med særskilte model- og programfiler, og i udgaven Skivemodel-da/en endvidere med et særskilt sprogmodul.
Modulopdelingen af programmet sikrer en lettere vedligeholdelse og mulighed for udbygning med nye programmoduler, som måtte blive udviklet.

Version 2016-03 af programmet Skivemodel

Ny version 2016-03 af programmet Skivemodel er udkommet.

Nyt i denne version:
1. Nye rutiner til bestemmelse af optimal plastisk løsning for den overordnede lastgang
2. Forbedrede rutiner til bestemmelse af optimale fundamentsdimensioner

Ad 1:
Den nye programversion indeholder helt nye rutiner til bestemmelse af optimal fordeling af vandrette kræfter på systemet af stabiliserende vægge under hensyn til såvel væggene indbyrdes relative stivheder samt væggenes glidningskapacitet.
Herved er det muligt ved blot én gennemregning at få bestemt en optimal plastisk løsning for den overordnede lastgang, som minimerer behovet for lodrette forankringer og ligeledes minimerer nødvendige fundamentsdimensioner.

Ad 2:
Der er desuden sket en række yderligere forbedringer mht. bestemmelse af optimale fundamentsdimensioner, hvor der bl.a. også tages hensyn til forhold som valg af ens dimension for fundamenter i direkte forlængelse af hinanden med henblik på at finde en løsning, som kan danne direkte grundlag for en endelig fundamentsplan, uden behov for manuel justering af fundamentsdimensioner og gentagen gennemregning.

Få turbo på stabilitetsberegningen

“Beregningsmotoren” i programmet Skivemodel har været igennem det store forårstjek og er blevet toptunet med ny turbo, som mere end halverer beregningstiden.

I større og komplekse modeller vil man endog opleve forholdsmæssigt langt større reduktion af beregningstiden – ned til under 1/10 i forhold til tidligere.

Så med den nye version af programmet er det ikke beregningstiden, som sætter en grænse for, hvor store og komplekse modeller, man i praksis kan arbejde med.

Opdateringen er gældende fra og med version 2016-02 af programmet.

Arbejder du på en beregningsmodel i en tidligere version af programmet, som er meget tidskrævende at gennemregne, vil det evt. være muligt at få beregningsprocessen speedet op ved opdatering med nogle af forbedringerne i den nye “beregningsmotor”. En sådan opdatering udføres kun efter nærmere aftale. Henvendelse herom kan ske på mail til kaj@nemstatik.dk eller direkte på tlf. 24 44 40 29.

Beregning af vægskiver med huller

Er du opmærksom på at programmet Skivemodel på nem og enkel vis kan anvendes også til beregning af vægskiver med huller som f.eks. vindues- og døråbninger.

For at kunne få bestemt stringer- og skivekræfter omkring hullerne korrekt og beregnet den nødvendige skive og stringerarmering, kræver det blot, at der indlægges ekstra niveauer pr. etage for overliggere (niveau 1c), åbninger (niveau 1b) og evt. brystninger (nieveau 1a) som illustreret på nedenstående opstalt af en væg med vinduesåbninger.
Vægskive med vindueshuller
Opstalten viser væggen i én etage, som kan indgå i den samlede beregning for en vægskive i flere etager, hvor beregningen inkluderer lodret og vandret lastnedføring for alle relevante lastkombinationer, bestemmelse af dimensionerende snitkræfter samt nødvendig skive og stringerarmering.

Konsekvensberegning

I programmet Skivemodel er der indført mulighed for valg af Beregningsmetode Fuld beregning hhv. Konsekvensberegning.

Ved beregningsmetode Fuld beregning bestemmes kræfter i vægforbindelser, som netop er tilstrækkelige til stabilisering af vægskive.

Ved beregningsmetode Konsekvensberegning bestemmes kræfter i vægforbindelser, som sikrer stabilisering af vægskive, men som ikke nødvendigvis er optimerede i forhold til det netop nødvendige for stabilisering af vægskiven, idet der ved beregningsmetoden Konsekvensberegning tages udgangspunkt i evt. tidligere bestemte kræfter i vægforbindelser, som kun opdateres i tilfælde af, at den pågældende væg er ustabil ved denne påvirkning.
Ved redigering i tidligere gennemregnede modeller kan beregningsmetoden Konsekvensberegning være at foretrække, hvis man gerne vil undgå, at en mindre ændring resulterer i ændret lastgang/kraftfordeling i modellen som helhed.

Opdateringen er gældende fra og med version 2016-02 af programmet.

Stabilitet bliver til Skivemodel

Programmet Stabilitet ændrer navn til Skivemodel.

Baggrunden for navneændringen er, at navnet Skivemodel rummer en mere præcis betegnelse for programmets primære anvendelse – nemlig beregning af skivekonstruktioner i en samlet bygningsmodel.

Navneændringen til Skivemodel ændrer naturligvis ikke ved det, at beregningmodellen foruden dæk- og vægskiver også kan indeholde simple bjælker og søjler samt fundamenter og evt. pæle, således at beregningsmodellen omfatter den samlede hovedkonstruktion i bygningen.