Om NemStatik

NemStatik-programmer
NemStatik udvikler og forhandler programmer til beregning af bærende konstruktioner.

NemStatik gør det komplekse simpelt – fra last- og stabilitetsberegning til detaileftervisning af skiver, vægge, søjler, fundamenter, pæle mv.

Med programmerne Dæk-Bjælker samt Skivemodel integreres:
- last- og dimensionsbestemmelse for dæk og bjælker i materialerne beton, stål og træ
- stabilitetsberegning (lodret og vandret lastgang) – inkl. evt. lodret efterspænding
- eftervisning af vægskiver, fundamenter, pæle mv.
Specielt til beregning af komplekse skivebygninger, f.eks. højhuse, er disse programmer et meget stærkt værktøj til effektivisering af beregningsprocessen og minimering af fejlrisici.

Med programmerne Stringermodel/Polystringer udføres nemt og hurtigt beregning af vilkårlige stringermodeller direkte i en grafisk brugerflade efter en plastisk kraftfordeling.

Rekvirér gratis prøvelicens eller demonstration af programmerne ved mail til kaj@nemstatik.dk eller henvendelse på tlf. 24 44 40 29.

Ingeniørrådgivning
NemStatik udfører også traditionel ingeniørrådgivning inden for bærende konstruktioner, herunder specifikt:

  • Udarbejdelse af konstruktionsforslag
  • Konstruktionsfaglig sparring/projektoptimering
  • Hovedstatik – beregning af hovedkonstruktioner inkl. fundamenter og evt. pæle
  • Betonelementstatik – detailberegning af betonelementvægge, -søjler mv.
  • Uafhængig kontrol/tredjepartskontrol under ordningen for anerkendte statikere.

Vores speciale er beregning af komplekse skivebygninger, f.eks. højhuse, hvor vi med NemStatik-programmerne hurtigt kan gennemregne og vurdere alternative løsningsmuligheder for de bærende og stabiliserende konstruktioner og foretage konstruktionsoptimering.

Kontakt os for en uforbindende snak vedrørende vore ingeniørrådgivnings-ydelser ved henvendelse på tlf. 24 44 40 29 eller send en mail til kaj@nemstatik.dk, så melder vi tilbage hurtigst muligt.

Historik
Programmerne, som indgår i NemStatiks programpakke, udkom i første version for mere end 10 år siden (2005) og hed i folkemunde den gang blot “Kajs regneark”.

NemStatik blev oprettet som enkeltmandsvirksomhed i 2013 med det formål at videreudvikle og forhandle licenser til NemStatik-programmerne.

NemStatik blev i 2016 omdannet til et anpartsselskab NemStatik ApS, som foruden udvikling og salg af licenser til NemStatik-programmerne også udfører traditionel ingeniørrådgivning inden for bærende konstruktioner.

Erfaring/kompetencer
Indehaver Kaj Jensen har snart 40 års erfaring i rådgiverbranchen:
Ingeniør fra Aarhus Teknikum 1979.
Anerkendt Statiker.
Beskikket censor under Ingeniøruddannelsernes landsdækkende censorkorps.
Timelærer/projektvejleder på Ingeniørhøjskolen i Aarhus siden 1985.

Tidligere ansættelser:
2013 – 2016 Specialist, chefkonsulent, Rambøll, Aarhus
2001 – 2013 Specialist, fagleder statik, COWI, Aarhus
1987 – 2001 Projektingeniør, Niras, Aarhus
1981 – 1987 Projektingeniør, Bascon, Aarhus
1979 – 1981 Projektingeniør, Ingeniørfirma J.K. Lings, Aarhus

Har særlig erfaring med planlægning og projektering af bærende konstruktioner samt fagledelse i forbindelse med større byggerier. Blandt de mest markante kan nævnes:
- Frederiks Plads Aarhus (med bl.a. højhus i 20 etager)
- Moesgaard Museum (ny museumsbygning)
- Odense Musik- og kulturhus
- Aros (nyt kunstmuseum i Aarhus)

Har erfaring med udførelse af tredjeparts kontrolopgaver:
- Ceres Panorama (højhus i 20 etager)
- Lego House Billund
- Aarhus City Tower (højhus i 25 etager)