NemStatik Programservice på Dropbox

Hold dig opdateret med de seneste nye programversioner og -opdateringer ved at tilmelde dig “NemStatik Programservice på Dropbox”.

Du skal blot sende en mail med teksten: “Tilmeld mig til NemStatik Programservice på Dropbox” i emnefeltet til nemstatik@nemstatik.dk.
Så sender vi dig en returmail med invitation til Dropbox, hvor de seneste nye programversioner og -opdateringer kan hentes.

Ved tilmelding til “NemStatik Programservice på Dropbox” accepterer du samtidig, at vi må sende info om nye programversioner og -opdateringer samt anden relevant info vedrørende NemStatik-programmer direkte via mail.

Nye programversioner

De nye programversioner indeholder en række forbedringer/nye faciliteter i forhold til tidligere programversioner som nævnt nedenstående.

Af forbedringer/nye faciliteter, som er kommet til i de nyeste programversioner kan nævnes:

Generelt

 • Revideret licenssystem med mulighed for at:
  • åbne og gennemse beregningsresultater uden at optage en licens.
  • få frigivet licens, som er låst efter afslutning af brugerprogram med f.eks. tastekombination Alt+Ctrl+Delete, ved at genåbne og afslutte det pågældende brugerprogram på normal vis.

Dæk&Bjælker version 2015-09

 • Ændring af E-modul for beton svarende til gældende værdier i henhold til DS/EN 1992.

Stabilitet version 2015-09d

 • Mulighed for at medregne op til 8 vægforbindelser pr. væg mod tidligere kun 4.
 • Beregning af aftrappet forskydningskraft Vxx,red for optimering i forhold til nødvendig forskydningsarmering.
 • Mulighed for at definere afstand mellem armeringslag i top- og bundstringer.
 • Forbedret rutine til beregning af kræfter i vægforbindelser – bl.a. med mulighed for også at udnytte evt. momentkapacitet i vægforbindelserne. En facilitet, som f.eks. kan udnyttes til etablering af kontinuerlige fundamentsbjælker.
 • Udvidelse af mulighed for påførsel af vandret kraft direkte på den enkelte væg til at omfatte alle lasttilfælde.
 • Mulighed for at indregne forankring af spændkræfter ned i pladefundament.
 • Forbedret rutine til bestemmelse af lodrette trækforbindelser med:
  • udnyttelse af lodrette trækforbindelser i tilstødende vægge for stabilisering af en given væg mod ”væltning”.
  • mulighed for beregning af væg med træk i begge forankringer.
 • Forbedret rutine til beregning af understøtningsreaktioner.
 • Automatisk placering og kontrol af placering af lodrette forankringer inden for væggeometrien.
 • Optimeret fordeling af vandrette kræfter på fundamenter – afhængig af funderingsformen (direkte fundering eller pælefundering).
 • Nye grafikrutiner til visning af vægopstalter for samhørende vægge (vægge med vægforbindelse og/eller vægge som understøtter hinanden.
 • Mulighed for at definere elementtyper Væg, Søjle og Bjælke med foruddefinerede parametre.
 • Mulighed for indlæsning af stivhedsfaktorer for vægge såvel i arket Væggeometri som i arket Vægge.
 • Mulighed for at indsætte/slette ”mellemliggende” etage.
 • Optimering af programrutiner samt diverse fejlretninger.

Stringermodel version 2015-09

 • Ny rutine til beregning af optimal plastisk løsning (erstatter tidligere rutine til optimering af stringerkræfter).
  Den optimale plastiske løsning bestemmes svarende til minimering af S S*l + S 2*V*A, hvor S er stringertrækkræfter, l er stringerlængder, V er forskydningskræfter og A er fletarealer.
 • Forbedret rutine til plastisk omfordeling af forskydningskræfter i skivefelter.
 • Optimering af beregningsrutiner samt diverse fejlretninger.