Pælefundering – ny rutine til optimering af pælekræfter

Programmet Stabilitet er blevet opdateret med ny rutine til beregning af pælefundering, som optimerer pælekræfter ved udnyttelse af forskydnings- og momentkapacitet i bjælkefundamenterne til overførsel af kræfter mellem fundamenter, som har forbindelse til hinanden.

Det betyder bl.a. at en pæl i forbindelsespunktet mellem 2 (eller flere) fundamenter, som tidligere beregnigsmæssigt skulle deles med f.eks. ½ pæl til hvert af fundamenterne nu kan placeres under et af fundamenterne, hvorefter programmet i hver lastkombination beregner den nødvendige kraftoverførsel i forbindelsen – inden for den angivne kapacitet – for optimering af pælekræfterne. Herved sikres optimal udnyttelse også af sådanne pæle i alle lastkombinationer.

Opdateringen er gældende fra og med version 2016-01a af programmet.