Version 2016-03 af programmet Skivemodel

Ny version 2016-03 af programmet Skivemodel er udkommet.

Nyt i denne version:
1. Nye rutiner til bestemmelse af optimal plastisk løsning for den overordnede lastgang
2. Forbedrede rutiner til bestemmelse af optimale fundamentsdimensioner

Ad 1:
Den nye programversion indeholder helt nye rutiner til bestemmelse af optimal fordeling af vandrette kræfter på systemet af stabiliserende vægge under hensyn til såvel væggene indbyrdes relative stivheder samt væggenes glidningskapacitet.
Herved er det muligt ved blot én gennemregning at få bestemt en optimal plastisk løsning for den overordnede lastgang, som minimerer behovet for lodrette forankringer og ligeledes minimerer nødvendige fundamentsdimensioner.

Ad 2:
Der er desuden sket en række yderligere forbedringer mht. bestemmelse af optimale fundamentsdimensioner, hvor der bl.a. også tages hensyn til forhold som valg af ens dimension for fundamenter i direkte forlængelse af hinanden med henblik på at finde en løsning, som kan danne direkte grundlag for en endelig fundamentsplan, uden behov for manuel justering af fundamentsdimensioner og gentagen gennemregning.