Version 2017-01 af programmet Skivemodel

Ny version 2017-01 af programmet Skivemodel er udkommet.

Den nye version af programmet fås i 3 sprog-udgaver:
1. Skivemodel – dansk udgave
2. ShearWalls – engelsk udgave
3. Skivemodel-da/en – udgave med mulighed for at skifte sprog mellem dansk og engelsk

Den nye version af programmet indeholder en række nye rutiner til f.eks.:
- hentning og installering af program-opdateringer
- skift af sprog (i udgaven Skivemodel-da/en)
- reset/opdatering af knapper (som tidligere havde det med af forsvinde),
- reset/opdatering af betinget formattering
- ændring af baggrundsfarver i skemahoveder
- opsætning af sidehoved til udskrift.

Med de nye rutiner til hentning og installering af program-opdateringer kan brugeren selv direkte fra programmet hente og installere opdateringer til en igangværende modelberegning. Programmet kan endog sættes op til automatisk at søge efter og foretage installering af opdateringer.

Brugere som tilmelder sig “NemStatik Programservice på Dropbox”, som nærmere beskrevet i særskilt artikel, kan sætte programmet op til at hente program-opdateringer direkte i deres egen Dropbox-mappe, som altid vil være opdateret med de seneste program-opdateringer.

Som led i etableringen af de nye rutiner til hentning og installering af program-opdateringer, er der fortaget en gennemgribende omstrukturing af programmet, således at det nu er modulopdelt med særskilte model- og programfiler, og i udgaven Skivemodel-da/en endvidere med et særskilt sprogmodul.
Modulopdelingen af programmet sikrer en lettere vedligeholdelse og mulighed for udbygning med nye programmoduler, som måtte blive udviklet.

Version 2016-03 af programmet Skivemodel

Ny version 2016-03 af programmet Skivemodel er udkommet.

Nyt i denne version:
1. Nye rutiner til bestemmelse af optimal plastisk løsning for den overordnede lastgang
2. Forbedrede rutiner til bestemmelse af optimale fundamentsdimensioner

Ad 1:
Den nye programversion indeholder helt nye rutiner til bestemmelse af optimal fordeling af vandrette kræfter på systemet af stabiliserende vægge under hensyn til såvel væggene indbyrdes relative stivheder samt væggenes glidningskapacitet.
Herved er det muligt ved blot én gennemregning at få bestemt en optimal plastisk løsning for den overordnede lastgang, som minimerer behovet for lodrette forankringer og ligeledes minimerer nødvendige fundamentsdimensioner.

Ad 2:
Der er desuden sket en række yderligere forbedringer mht. bestemmelse af optimale fundamentsdimensioner, hvor der bl.a. også tages hensyn til forhold som valg af ens dimension for fundamenter i direkte forlængelse af hinanden med henblik på at finde en løsning, som kan danne direkte grundlag for en endelig fundamentsplan, uden behov for manuel justering af fundamentsdimensioner og gentagen gennemregning.