Konsekvensberegning

I programmet Skivemodel er der indført mulighed for valg af Beregningsmetode Fuld beregning hhv. Konsekvensberegning.

Ved beregningsmetode Fuld beregning bestemmes kræfter i vægforbindelser, som netop er tilstrækkelige til stabilisering af vægskive.

Ved beregningsmetode Konsekvensberegning bestemmes kræfter i vægforbindelser, som sikrer stabilisering af vægskive, men som ikke nødvendigvis er optimerede i forhold til det netop nødvendige for stabilisering af vægskiven, idet der ved beregningsmetoden Konsekvensberegning tages udgangspunkt i evt. tidligere bestemte kræfter i vægforbindelser, som kun opdateres i tilfælde af, at den pågældende væg er ustabil ved denne påvirkning.
Ved redigering i tidligere gennemregnede modeller kan beregningsmetoden Konsekvensberegning være at foretrække, hvis man gerne vil undgå, at en mindre ændring resulterer i ændret lastgang/kraftfordeling i modellen som helhed.

Opdateringen er gældende fra og med version 2016-02 af programmet.