NemStatik og Excel 2010

Vi har på det seneste oplevet kunder, som har problemer med at køre NemStatik-programmet Skivemodel i Excel 2010.

Det er tilsyneladende en sikkerhedsopdatering til Excel (Security Update for Microsoft Excel 2010 (KB3178690)), som i visse tilfælde har givet problemer med indsættelse af etager i programmet Skivemodel.
Efter afinstallering af sikkerhedsopdateringen har den nævnte programfunktion fungeret uden problemer.

NemStatik og Skabelondesign

Det har vist sig at NemStatik-programmer kører mindre stabilt på computere med programmet Skabelondesign installeret.

Det er især under beregning af “Min/max snitkræfter”, som kræver en del computerkraft, at der er konstateret problemer med Excel går ned midt i beregningsprocessen på computere med Skabelondesign installeret. Samme problem opstår ikke på computere, hvor Skabelondesign ikke er installeret.

Vi har ikke haft mulighed for at undersøge, hvad dette problem skyldes; men vil opfordre vore kunder, som anvender Skabelondesign, til at henvende sig til deres Skabelondesign-leverandør for at få afklaring på, hvorledes Skabelondesign indvirker på Excel og derigennem om muligt få problemet løst.

NemStatik og ProjectWise

Det har vist sig at NemStatik-programmer ikke kan køre på computere med projektstyringsprogrammet ProjectWise installeret, idet ProjectWise under opstarten af en Excel-fil ændrer i indholdet i enkelte celler i regnearket, hvorved Excel opfatter regnearket til ikke at være opdateret. Det vil under opstarten af en NemStatik modelfil fejlagtigt starte en NemStatik-makro, som ikke skal aktiveres på dette tidspunkt, hvilket får programmet til at gå ned.

Det er desværre ikke et problem, som NemStatik kan løse. Problemet skal løse i ProjectWise, som på uautoriseret vis ændrer i indholdet i NemStatiks modelfiler.
Vi kan derfor kun opfordre vore kunder, som også anvender ProjectWise, til at henvende sig til deres ProjectWise-leverandør for at få dette problem løst.