Stringermodel

Stringermodel

Stringermodel er et program til beregning af skive- og stringerkræfter i en stringermodel efter en plastisk kraftfordeling, hvor brugeren selv har mulighed for at bestemme størrelsen af forskydningskraften i de statisk overtallige forskydningsfelter.

I programmet kan oprettes vilkårlige stringermodeller med huller, ikke-gennemgående stringere, skiveunderstøtninger etc. Oprettelse og redigering af stringermodellen foregår nemt og hurtigt direkte i en grafisk brugerflade.

For betonkonstruktioner kan ved hjælp af programmet bestemmes en optimal plastisk løsning, som minimerer det samlede armeringsbehov i modellen som helhed.

Der kan endvidere foretages plastisk omfordeling af skivekræfter på basis af en angiven plastisk skiveforskydningsbæreevne.

Ved anvendelse af programmet til f.eks. detailberegning af dæk- og vægskiver på baggrund af beregninger i programmet Stabilitet, kan data herfra aflæses direkte under fanerne Dæk hhv. Vægskive.

Se introvideo til programmet under http://nemstatik.dk/introvideoer/stringermodel/