Dæk-bjælker

Dæk&Bjælker

Dæk&Bjælker er et program til lastberegning og bestemmelse af hoveddimensioner på system af simple dæk og bjælker med lastoverførsel fra bygningsdel til bygningsdel og beregning af lastkombinationer i henhold til Eurocode 0, DS/EN 1990 med tilhørende nationalt anneks EN 1990 DK NA:2007.

Med programmet samles al lastberegning og bestemmelse af hoveddimensioner for dæk og bjælker for et helt projekt i ét dokument.

Nyttelaste samt snelast med tilhørende lastkombinationsfaktorer bestemmes direkte fra en lasttabel, som er indeholdt i programmet, så brugeren alene skal vælge lastkategorien for den enkelte bygningsdel. På grundlag heraf fastsætter programmet automatisk de tilhørende lastparametre, dvs. lastværdier med tilhørende Y-faktorer. Brugeren har mulighed for selv at udbygge og korrigere data i lasttabellen.

Alle lastparametre videreføres automatisk fra bygningsdel til bygningsdel f.eks. fra dæk til understøttende bjælke; men også videre til evt. beregning af søjler og vægge i programmet Skivemodel, hvortil lastdata automatisk kan overføres.

I forbindelse med lastberegningen kan udføres en bestemmelse af hoveddimensioner, baseret på bæreevner/tværsnitskonstanter fra bæreevne-/tværsnitstabeller, som er indeholdt i programmet.
Bæreevne-/tværsnitstabellerne omfatter gængse typer af dækelementer (PX, EX, TT, TTD og TTS mv.), bjælkeelementer (KB, KBE, RB, IB mv.), stålprofiler (IPE, HE..A, HE..B, HE..M, RHS, L-profiler, UPE, RHS mv.) samt kompositbjælker (Delta, SWT). Så der er ikke behov for at opslag på hjemmesider og kataloger mv. for at finde bæreevner-/tværsnitsdata for bestemmelse af hoveddimensioner.

Ved hoveddimensioneringen kontrolleres bæreevne mht. brud, brand, revnelast, balancelast og der beregnes egenfrekvens og udbøjning som grundlag for videre vurdering af svingninger/stivhed.