NemStatik

NemStatik udvikler og forhandler programmer til beregning af bærende konstruktioner.

NemStatik gør det komplekse simpelt – fra last- og stabilitetsberegning til detaileftervisning af skiver, vægge, søjler, fundamenter, pæle mv.
Læs nærmere om NemStatik under http://nemstatik.dk/om-nemstatik/

Læs nærmere om de enkelte programmer herunder eller download denne NemStatik præsentation.

Læs nyheder under Seneste nyt.

Rekvirér en gratis prøvelicens eller demonstration af programmerne ved mail til kaj@nemstatik.dk eller henvendelse på tlf. 24 44 40 29.

——————————————————————————————————————–

NemStatik udfører også traditionel ingeniørrådgivning inden for bærende konstruktioner, herunder specifikt:

  • Udarbejdelse af konstruktionsforslag, f.eks. som grundlag for priskalkulation/tilbudsgivning
  • Konstruktionsfaglig projektledelse
  • Hovedstatik/beregning af hovedkonstruktioner inkl. fundamenter og evt. pæle
  • Betonelementstatik/detailberegning af betonelementvægge, -søjler mv.
  • Statikergennemgang samt tredjepartskontrol under ordningen for anerkendte statikere.

Vores speciale er beregning af komplekse skivebygninger, f.eks. højhuse.

Kontakt os for en uforbindende snak vedrørende vore ingeniørrådgivnings- ydelser ved henvendelse på tlf. 24 44 40 29 eller send en mail til kaj@nemstatik.dk, så melder vi tilbage hurtigst muligt.

——————————————————————————————————————–Tip en ven Tip en ven

Dæk&Bjælker

Dæk&BjælkerProgrammet som samler al lastberegning og bestemmelse af hoveddimensioner for dæk og bjælker for et helt projekt i ét dokument.

Læs nærmere om programmet under http://nemstatik.dk/daek-og-bjaelker/.

SkivemodelStabilitet_startbilledeProgrammet til beregning af bygningsstabilitet inkl. lodret og vandret lastgang, bestemmelse af statisk nødvendige lodrette forankringer, fundamentsdimensioner, kontrol for overholdelse af kritisk tryk, glidningsundersøgelse, bestemmelse af skivekræfter i vægge, snitkræfter i fundamenter, pælekræfter, nødvendig skivearmering i vægge, armering i fundamentsbjælker mv. – efter en plastisk beregningmodel.

Se introvideoer til programmet under http://nemstatik.dk/introvideoer/skivemodel/
Læs nærmere om programmet under http://nemstatik.dk/skivemodel/

StringermodelStringermodelProgrammet til beregning af skive- og stringerkræfter i en stringermodel efter en plastisk beregningsmodel, hvor brugeren selv har mulighed for at bestemme størrelsen af forskydningskraften i de statisk overtallige forskydningsfelter, samt for betonkonstruktioner mulighed for bestemmelse af en optimal plastisk løsning, som minimerer det samlede armeringsbehov i modellen som helhed.

Se introvideo til programmet under http://nemstatik.dk/introvideoer/stringermodel/
Læs nærmere om programmet under http://nemstatik.dk/stringermodel/.